exclusieve orkestbanden exclusive playback's
professional studio quality

 
  Digitals Studio - DAW

Met de komst van de Digitale Studios heeft een Producer er ongekenden mogelijkheden bij gekregen
Met een Top-DAW worden tegenwoordig grote projecten en perfecte opnames gemaakt die kunnen wedijveren met producten uit grote gerenommeerde recording -studio's

Diver werkt met FLstudio 20
Harrison Mixbus 32C  - 5 - 6
Studio One 4 Professional

Voorzien van de allerbeste software met alleen de allerbest Top sampels
Professionele randapparatuur en een aanslaggevoelig midi-keyboard CME-UF70
Harware rack: DBX apparatuur  
Voeg daarbij de know-how van Diver en je verkrijgt een perfecte opname


Digital Studio - DAW

The invention of digital recording studios has created unprecedented possibilities for music producers and musicians
With a well equipped DAW a producer can make perfect recordingsthat can easy compete with product from large recording studios
Diver uses FLstudio 20
Harrison Mixbus 32C - 5 - 6
Studio One 4 professional

The best vst's software with only Top samples
Professional Hardware and a velocity-sensitive MIDI keyboard from CME - UF70
Harware rack; DBX components
Add to this the knowledge of Diver and you get professional recordings